Ylävalikko

Nokian Renkaiden organisaatiota tutkittiin yli 20 vuotta

TUTKIMUS 25.5.2015 12:00 Yrityksen osaamisen kasvu tulee perustua pitkäjänteiseen osaamisen kehittämiseen, ei pelkästään ulkopuolisiin koulutuksiin, arvioidaan tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Tutkimus osoittaa, että henkilöstön osaamista tulee johtaa strategisesti. Oppivasta organisaatiosta kasvaa kilpailukykyinen ja menestyvä yritys määrätietoisella työllä, luottamusta rakentamalla ja työhyvinvointia lisäämällä.

Sirkka Hagmanin väitöstutkimus Tampereen teknillisessä yliopistossa perustuu laajaan tutkimusaineistoon, jonka Hagman keräsi vuosina 1991-2012 Nokian Renkaat Oyj:ssä.

- Osaamista ja työhyvinvointia voidaan parantaa kustannustehokkaasti määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä yrityksen käytäntöjä kehittämällä. Esimiesten ja yritysjohdon toiminta, tiedonkulku ja henkilöstön osallistuminen ovat avainasemassa osaamiskulttuuria kehitettäessä, kertoo Hagman.


ilmoitus


Osaamisen kasvun kannalta merkityksellisiä tekijöitä ovat erilaiset moniosaamiseen liittyvät työjärjestelyt ja toimintatavat, mahdollisuus työnkiertoon sekä esimiesten hyväksyntä henkilöstön itsenäiselle ja aktiiviselle osaamisen kehittämiselle. Myös hyvistä verkostoista oppilaitoksiin on etua yritykselle.

- Molemminpuolinen luottamus rakentuu pienistä konkreettisista asioista sekä arvostuksen tunteesta, Hagman kiteyttää.

Tutkimusaikana Nokian Renkaat Oyj kävi läpi lukuisia suuria muutoksia. Hiljaisen ja kokemusperäisen tiedon merkitys korostuu yrityksen muutostilanteissa, kuten irtisanomisten yhteydessä.

Tutkimuksesta selviää, kuinka yritys kehittyy kohti osaavaa organisaatiota sykleissä. Aika ajoin yrityksen ulkopuoliset muuttujat vievät huomion muihin asioihin, kunnes kehitystyöllä on jälleen tilaa jatkua.

Väitöstutkimuksen tuloksena syntyi malli osaavasta teollisuusorganisaatiosta.

TOIMITUS

, , ,

Ei vielä kommentteja.

Mediakaupunki.fi