Ylävalikko

Poliisilla pitää kiirettä

TILASTO 22.4.2015 15:51 Poliisin toimintavalmiusaika on pidentynyt. Toimintavalmius kuvaa aikaa, jossa poliisi on paikalla saatuaan hälytyksen. Sisä-Suomen poliisi ehti alkuvuonna 2015 kiireellisimpiin hälytyksiin paikalle keskimäärin 11 minuutissa ja 20 sekunnissa. Viime vuoteen verrattuna toimintavalmiusaika piteni 1 minuutilla ja 12 sekunnilla.

Poliisilla hälytystehtävät jaetaan kiireellisyysluokkiin. Toimintavalmiusaika toiseksi kiireellisimpien tehtävien luokassa piteni 19 minuuttiin ja 30 sekuntiin. Pidennystä viime vuodesta tuli 1 minuutti. Sisä-Suomen poliisin toiminta-alue kattaa Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnat.


ilmoitus


Sisä-Suomen poliisin tietoon tulleiden rikosten kokonaismäärä kasvoi tammi-maaliskuussa 2015 lähes 30 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Suurin selitys kasvulle on liikennerikkomusten määrän kasvu, joka on puolestaan seurausta automaattivalvonnan lisääntymisestä. Liikennerikkomukset ovat rikesakolla rangaistavia tekoja.

Kun liikennerikkomukset ja -rikokset jätetään luvuista pois, väheni rikosten määrä runsaalla 300 kappaleella ja hieman yli 3 prosentilla. Rikoksia tuli poliisin tietoon runsaat 9 500 kappaletta. Eniten vaikutti omaisuusrikosten väheneminen.

Kasvussa

+ Huumausainerikokset
+ Liikennerikkomukset
+ Rikosten selvitystaso
+ Passien kysyntä
+ Katuturvallisuus parani

Ei muutosta

Väkivaltarikokset

Laskussa

- Omaisuusrikokset
- Liikennerikokset (liikennerikkomuksia vakavammat teot)
- Poliisitutkinnan nopeus (tutkinta-ajat pitenevät)
- Hälytystehtävien määrä
- Henkilöstön määrä

Vertailussa on tammi-maaliskuun 2015 verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

TOIMITUS

,

Ei vielä kommentteja.

Mediakaupunki.fi