Ylävalikko

Bakteerit voidaan valjastaa tehtaiksi

TUTKIMUS 22.4.2015 15:01 Bakteereista voidaan tehdä hiiliyhdisteitä tuottavia tehtaita. Niiden avulla voitaisiin vähentää esimerkiksi öljyn käyttöä. Tampereen teknillisessä yliopistossa työskentelevä diplomi-insinööri Suvi Santala on tehnyt aiheesta synteettisen biologian väitöstyön, joka on enimmäinen lajissaan Suomessa.

Synteettisessa biologiassa hyödynnetään biologisia elementtejä, kuten DNA:n osia. Näistä elementeistä on mahdollista rakentaa molekyylitasolla toimivia laitteita, joiden ohjaamana niiden isäntäsolut toimivat halutulla tavalla, kuin pienet biologiset tehtaat. Tekniikan avulla voidaan tuottaa myös yhdisteitä, joita ei välttämättä esiinny luonnossa tai joita on vaikea valmistaa.

- Oleellista on, että tulevaisuudessa meidän ei tarvitse olla riippuvaisia tietyistä luonnon raaka-aineista, kuten öljystä, vaan tuotteiden tai energian lähtömateriaaleina voidaan hyödyntää lähes mitä tahansa yksinkertaisista sokereista maatalouden ja teollisuuden jätevirtoihin, kertoo Santala.


ilmoitus


Väitöskirjassaan Santala osoittaa bakteerin nimeltä Acinetobacter baylyi ADP1, joka soveltuu monipuolisesti synteettisen biologian isäntäsoluksi. Tutkimuksessa bakteerit muokattiin geneettisesti, minkä seurauksena bioenergiaksi soveltuvien hiiliyhdisteiden tuotanto banteerisolussa tehostui.

Santalan rakentaman uudenlaisen geneettisen piirin avulla voidaan tuottaa tiettyjä pitkäketjuisia hiilivetyjä. Ne ovat luonnossa harvinaisia mutta käyttökelpoisia teollisuudessa. Väitöstyössä kehitetyn työkalun avulla voidaan seurata hiilivetyjen tuottoa solun sisällä reaaliaikaisesti. Työkalu toimii myös biosensorina, jonka avulla voidaan tunnistaa polttonaine- ja raakaöljyjäämiä ympäristöstä otetuista näytteistä.

Synteettinen biologia on nopeasti kehittyvä tieteenala, joka yhdistää insinööritieteet ja biotekniikan. Sen tavoitteena on parantaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia esimerkiksi tuottamalla arvokkaita molekyylejä kestävällä tavalla bioenergia-, lääke-, polymeeri- ja hienokemikaaliteollisuudelle.

TOIMITUS

, , , ,

Ei vielä kommentteja.

Mediakaupunki.fi