Ylävalikko

Ratikkahanke voi vielä tyssätä kolmeen asiaan

RAITIOTIE 17.3.2015 17:24 Raitiotien toteuttamisesta Tampereella on laadittu aiesopimus kaupungin ja valtion välille.

Sopimuksessa sovitaan raitiotiehankkeen toteutukseen ja rahoitukseen liittyvistä asioista. Tampereen kaupunki sitoutuu kaavoittamaan merkittävän osa Tampereen uudesta asutuksesta raitiotiereitin varrelle. Valtion sopijapuolet liikennevirasto ja Pirkanmaan ELY-keskus sitoutuvat edistämään ratikkahanketta niin, että valtion vuosien 2016-2022 talousarvioihin varataan sille määrärahaa.

Valtio osallistuu hankkeen enintään 250 miljoonan euron kustannuksiin kustannuksiin 30 prosentin osuudella eli enintään 75 miljoonalla eurolla.

Ratikkahankkeen esteenä tai hidasteena voi teoriassa olla enää kolme asiaa:

Kustannukset

Raitiotiehankkeen kustannukset eivät saa ylittää 250 miljoonaa euroa. Summa pitää sisällään kustannusten ylityksen riskvaraukset, joka on 15 prosenttia eli noin 30 miljoonaa euroa. Ilman kustannusylityksiä ratikkahanke voi siis toteutua noin 220 miljoonalla eurolla ja 250 miljoonaa euron on ehdoton yläraja. Yläraja on sidottu maanrakennuskustannusindeksiin.

Kalustohankinnat eivät sisälly 250 mijoonaan euroon vaan ne lasketaan osaksi joukkoliikenteen käyttötalousmenoja. Ratikkakaluston kustannuksiksi arvioidaan 83 miljoonaa euroa. Vaunutoimituksista neuvotellaan 11 tarjoajan kanssa. Valinta vaunutoimittajasta tehdään syksyllä 2015.


ilmoitus


Asemakaavat

Ratikan ensimmäisessä vaiheessa tehdään reitit Hervanta-keskusta ja keskusta-Tays. Työt voisivat alkaa jo vuoden 2016 puolella. Päätepysäkit ovat Pyynikintorilla, Arkkitehdinkadun ja Ahvenisjärventien risteyksen tuntumassa Hervannassa sekä Taysin sairaala-alueen itälaidalla.

Hervannan ja keskustan väliseltä reitiltä on hyväksymättä vielä kaksi keskeistä asemakaavaa: Hallilan itäosan täydennyskaava, joka mahdollistaa ratikkareitin lisäksi uutta asuinrakentamista Hallilan ratikkapysäkin tuntumaan, sekä ratikoiden varikon asemakaava, joka sijaitsee Hervannan itäpuolella, Hervannantien itä- ja Kauhakorvenkadun eteläpuolella.

Molemmat ratikan kannalta tärkeät asemakaavat ovat vuoden 2015 kaavoitusohjelmassa ja niiden pitäisi olla lainvoimaisia vuoden 2016 loppuun mennessä. Jos asemakaavoista valitetaan, saattaa aikataulu pettää. Tämä ei kuitenkaan estä ratikkareittien rakentamisen aloittamista esimerkiksi lähempänä kaupunkia.

Ratikan toisen vaiheen keskustasta Lentävänniemeen on määrä valmistua vuonna 2022.

Ratikat ylittämässä Hervannan kanjonia. Ratikkareitin puuttuvista asemakaavoista toinen sijaitsee kuvasta kaupunkiin päin Hallilassa ja toinen on ratikoiden varikon asemakaava Hervannan itäpuolella. Kuva: Tampereen kaupunki/ IDIS Design Oy

Ratikat ylittämässä Hervannan kanjonia. Ratikkareitin puuttuvista asemakaavoista toinen sijaitsee kuvasta kaupunkiin päin Hallilassa ja toinen on ratikoiden varikon asemakaava Hervannan itäpuolella. Kuva: Tampereen kaupunki/ IDIS Design Oy

Politiikka

Nykyisen kaupunginvaltuuston enemmistö on ratikkahankkeen kannalla. Raitiotien suunnittelun jatkamisesta tehtiin periaatepäätös kesäkuussa 2014 ja sitä kannatta 48 valtuutettua. Suunnitelun jatkamista vastaan äänesti 18 valtuutettua ja yksi äänesti tyhjää.

Lopullinen investointipäätös hankkeen toteuttamisesta tehdään syksullä 2016. Päätös, jossa ratikkainvestointi joko hyväksytään tai hylätään, osuu lähelle kuntavaaleja, jotka ovat 11. maaliskuuta hyväksytyn uuden vaalilain mukaisesti huhtikuussa 2017. Päätöksen tekee nykyinen valtuusto, mutta ratikan nousemista jälleen vaaliteemaksi ei voitane välttää. Vastustajien oljenkorsi hankkeen pysäyttämiseksi on pyrkiä siirtämään hanketta koskevaa päätös valtuustokauden yli.

Poliittisten suhdanteiden muuttuminen saattaa vaikuttaa myös valtion budjettipäätöksiin, nyt solmitusta aiesopimuksesta huolimatta. Ratikan valtionosuudesta valtion vuoden 2016 talousarvioon päättää huhtikuun vaaleissa valittava uusi eduskunta.

Päivitetty 17.3.2015 kello 17:55: Korjattu tieto seuraavien kuntavaalien ajankohdasta ja muokattu kyseistä kappaletta.

TOIMITUS

, , ,

2 Kommenttia Ratikkahanke voi vielä tyssätä kolmeen asiaan

 1. Heikki 17.3.2015 klo 17:43 #

  Eduskunta luullakseni hyväksyi kuntalain uudeistuksen, joka siirtää vaalit huhtikuulle; seuraavat vaalit ovat siten 9.4.2017.

  Keskustan ja perussuomalaisten hallitus voi olla todellinen riski. Meillähän ei perinteisesti ole revitty auki edellisen hallituksen päätöksiä, mutta nyt on vähän merkkejä ilmassa siitä, että menonmsaattaa olla muuttumassa.

 2. Toimitus 17.3.2015 klo 17:57 #

  Kiitos kuntavaaleja koskevasta huomiosta! Laki tosiaan muuttui viime viikolla. Seuraavia kuntavaaleja koskeva tieto on päivitetty juttuun ja samalla on muokattu kyseistä kappaletta.

  Sasu Karjalainen
  vastaava tuottaja

Mediakaupunki.fi