Ylävalikko

Biotaloudesta yli 10000 työpaikkaa Pirkanmaalle?

VISIO 28.1.2015 15:51 Biotaloudesta tavoitellaan Suomeen 100 000 uutta työpaikkaa, joista enemmän kuin joka kymmenes tulisi Pirkanmaalle.

Biotalouden mahdollisuuksia visioitiin Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen biotalousseminaarissa. Pirkanmaan ELY-keskuksen tutkimusprofessorin Tom Friskin mukaan biotalous on talouden seuraava aalto ja samalla merkittävä työllistäjä.

- Sillä tavoitellaan 100 000 uutta työpaikkaa, josta Pirkanmaalle sijoittuisi yli 10 000. Biotalous parantaa vaihtotasetta ja huoltovarmuutta ja kasvattaa energiaomavaraisuutta. Se on sopusoinnussa kestävän kehityksen kanssa, linjaa Frisk.


ilmoitus


Seminaari oli samalla startti biotalouden kehittämissuunnitelman laatimiselle. Maakuntastrategiassa ala on jo huomioitu.

- Pirkanmaalle on mahdollista kehittää biotaloutta liiketoimintana tai innovaatioina, jotka houkuttelevat maakuntaan. Haluamme osallistujia mukaan tähän prosessiin, tuomaan uusia oivalluksia, sanoo Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie.

Pirkanmaa voisi hyötyä esimerkiksi metsien monipuolisesta hyödyntämisestä ja tuottaa bioenergiaa ja ravintoa.

Kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma näkee biotalouden mahdollisuutena maakunnan metsäteollisuudelle.

- Pirkanmaalla on vahvaa metsäteollisuutta. Meillä voisi olla kolmekin biojalostamoa paperitehdasmittakaavassa. Vuoteen 2050 mennessä meillä on saavutettavissa 20 000 työpaikan potentiaali, lausuu Kuisma.

Metsätaloudessa hyödynnetään tällä hetkellä noin puolet puun kasvusta. Alan liiketoiminta toimii vielä pitkälti vanhojen metsätalouden menetelmien varassa.

TOIMITUS

, ,

2 Kommenttia Biotaloudesta yli 10000 työpaikkaa Pirkanmaalle?

 1. Katja Sintonen 29.1.2015 klo 10:05 #

  Tämä on hyvä uutinen!

  Olisi hienoa, jos visioinnin yhteydessä saataisiin aikaan myös (arvo)keskustelu siitä, mitä biotalouden halutaan merkitsevän Suomessa ja Pirkanmaalla. Keskustan Juha Sipilä on ensimmäinen kansallisen tason poliitikko, joka on selkeästi ottanut kantaa tähän ilmaisemalla, että biotalouden tulisi olla hajautettua ja luoda arvoa pienempiinkin yhteisöihin ympäri maan. Sipilän kanta lähestyy joidenkin muiden läntisten EU-maiden visiota siitä, että tulevaisuuden energian tuotanto tapahtuu hajautetusti ja pienessä mittakaavassa lähellä käyttäjiä. Lyhyet toimitusketjut, kiertojen mahdollisimman paikallinen sulku, paikallinen voimaannuttaminen, osaamisen ja tietotaidon levittäminen paikallisen tason arkielämään ja sitä kautta uuden innovaatiopotentiaalin rakentaminen; nämä ovat arvoja, jotka ohjaavat kehitystä esim. Hollannissa.

  Erityisesti biotaloudessa maantieteellisillä olosuhteilla on merkitystä. Päinvastoin kuin esim. Hollanti on Suomi laaja maa, jossa on paljon biomassaa, mutta pitkät välimatkat. Mikä toimii jossain muussa maassa, ei välttämättä toimi Suomessa. Mutta mitkä arvot ohjaavat biotalouden kehitystä juuri Suomessa ja Pirkanmaalla? Onko laitosten taloudellinen kannattavuus ainoa ohjaava tekijä vai pyritäänkö saamaan aikaan myös muunlaista yhteiskunnallista kehitystä, ristipölytystä ja hyödyn leviämistä?

  Mitä paikallisemmin esimerkiksi energian ja materiaalin kierrot suljetaan, sitä laajemmalle myös leviää osaaminen ja tietotaito. Mitä heterogeenisempään joukkoon tietotaito leviää, sitä suurempi on todennäköisyys, että syntyy uutta innovaatiota.

  Samalla on hyvä pitää mielessä se megatrendi, että vielä ei ole syntynyt varteenotettavaa uutta disruptiivista innovaatiota, joka korvaisi teollisen ja IT-automaation viemät työpaikat. Tulevaisuudessakin kuitenkin kansan harmaan massan on jollain elettävä. Miten biotalous voisi edesauttaa tätä? Muutenkin, kuin luomalla joukon uusia primäärituotannon työpaikkoja?

  En sano, että jokin tietty tie on oikea tie, vaan että olisi juuri nyt hyvä systemaattisesti keskustella siitä, mikä on.

 2. Metsän omistaja 29.1.2015 klo 11:39 #

  Raitiotie tukee hienosti bioenergia-alaa. Ratikoiden sähkö voidaan Tampereella tuottaa tulevaisuudessa kokonaan bioenergialla. Myös akkuratikoiden lataus voidaan hoitaa bioenergialla.

Mediakaupunki.fi