Ylävalikko

Lista: 6 asiaa, jotka Tampereen tulotilasto paljastaa

TULOT 13.1.2015 17:50 Tamperelaisten tulonsaajien keskitulo oli 27 587 euroa vuonna 2013, mutta mitä siitä pitäisi ajatella?

1. Kokopäivätöissä olevien tulot eivät kuvaa koko väestöä

Tamperelaisen tulot ovat keskimäärin 2 299 euroa kuussa bruttona, kun vuositulot muutetaan kuukausituloiksi kaavamaisesti jakamalla summa 12:lla. Usein mediassa esiteltävä Suomen kokoaikaisten palkansaajien keskiarvo oli 3 284 euroa kyseisena vuonna 2013. Luvusta puuttuu esimerkiksi lomarahojen osuus.

Kokoaikainen palkansaaja on siis hyvätuloinen tavalliseen tamperelaiseen tallaajaan nähden – eroa on noin tonni kuussa.


ilmoitus


2. Joka kolmas tienaa alle 15 000 euroa vuodessa

Laaja joukko tamperelaisia tienaa alle 15 000 euroa vuodessa. Tulonsaajista 33,4 prosenttia kuului tähän ryhmään. vuonna 2013. Pienituloisten joukko on hyvin kirjava. Siihen kuuluu nuoria opiskelijoita, eläkeläisiä, työttömiä, pätkätyöläisiä – ja myös yrittäjiä.

3. Käytettävissä olevat tulot eivät ole kasvaneet vuosikausiin

Käytettävissä olevien rahatulojen mediaani kasvoi Tampereella vuoteen 2009 asti, mutta sen jälkeen on tultu hiuksenhienosti alaspäin. Mediaani saadaan, kun kaikki tulonsaajat laitetaan järjestykseen, jolloin mediaanissa on koko joukon keskimmäinen.

Suurin selitys tulojen kasvun pysähtymiselle on työttömyyden kasvu. Myös eläkeläisten määrän kasvulla on vaikutusta. Eläkkeelle siirtävien tulot yleensä pienenevät.

4. Pienituloisuus saattaa vähentyä taantumassa

Saattaa kuulostaa oudolta, mutta tilastojen perusteella määriteltävä pienituloisten määrä saattaa vähentyä, kun talous sakkaa. Pienituloisuuden raja on 60 prosenttia käytettävissä olevista mediaanituloista (kts. kohta 3).

Tampereella oli vuonna 2013 yhteensä 38 714 pienituloista. Pienituloisia oli yli 18 prosenttia kaikista tulonsaajista, mutta vähemmän kuin huippuvuonna 2011, jolloin heitä oli 40 174.

5. Tamperelaiset ovat keskivertosuomalaisia pienituloisempia

Kun vertaillaan asuntokuntien käytettävissä olevia tuloja, jäävät tamperelaiset jälkeen Suomen keskitasosta. Mediaanitulo yhtä kulutusyksikköä kohti oli 21 124 euroa, kun koko maan vastaava luku oli 22 413 euroa.

Suurin tilastollinen selitys tamperelaisten pienituloisuudelle on Tampereen suuri opiskelijoiden määrä, sillä Tampereen työssäkäyvät ovat verrattain hyvätuloisia. Myös maan keskitasoa pahemmalla työttömyydellä on vaikutusta.

6. Tuloerot ovat vuoden 2005 tasolla

Tuloeroja mitataan niin sanotulla Gini-kertoimella. Tamperelaisten Gini-kerroin on 29,1, kun tuloeroja tarkastellaan asuntokunnittain. Luku on ollut yli 30 vuosina 2007 ja 2011. Vuonna 2013 oltiin samalla tasolla kuin vuonna 2005.

Tuloerot kasvoivat selvästi, kun tultiin 1990-luvulta 2000-luvulle. Nousukaudella tuloerot yleensä kasvavat, kun palkat nousevat tulonsiirtoja nopeammin ja samalla palkkaerot kasvavat. Nousukaudella saadaan myös enemmän pääomatuloja, jotka painottuvat ylimpiin tuloluokkiin.

TOIMITUS

, ,

Ei vielä kommentteja.

Mediakaupunki.fi