Ylävalikko

Lista: 5 huolenaihetta Tampereen taloudessa

TALOUS 25.10.2014 13:40 Maanantaina 27. lokakuuta annetaan pormestarin esitys Tampereen vuoden 2015 talousarvioksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2015 talousarviota 17. marraskuuta. Tampereforum listasi viisi asiaa, joihin kiinnittää huomiota kaupungin taloudessa.

Julkinen talous heikkenee.

Julkinen talous heikkenee Suomessa. Tampereen kaupungin talous näyttää tällä hetkellä vain pientä miinusmerkkiä, mutta uhkana on, että tilanne heikentyy lähivuosina merkittävästi ilman määrätietoisia toimenpiteitä.

1. Verotulot kasvavat, mutta eivät riitä

Veroja tälle vuodelle korottanut Tampereen kaupunki kerää nyt enemmän verotuloja kuin koskaan aiemmin. Verotuloja arvioidaan kertyvän tänä vuonna 871,1 miljoonaa euroa, mikä on 4,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Verotulot ylittävät talousarvion 2,3 miljoonalla eurolla. Tästä huolimatta tilikauden tulosennuste on 37,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tavoitteena oli nollataso.

2. Lainamäärä puolitoistakertaistuu lähivuosina

Tampereen kaupungin lainamäärä oli asukasta kohti 1 719 euroa syyskuussa 2014. Ennuste on, että marraskuuhun 2017 mennessä lainaa olisi asukasta kohti 2 714 euroa asukasta kohti. Kasvua tulisi siis peräti 58 prosenttia. Marraskuussa 2008 lainaa oli vain 856 euroa asukasta kohti, joten suhteellinen lainamäärä on jo yli tuplaantunut kuudessa vuodessa.

3. Pitkäaikaistyöttömyys ja vähäosaisuus kasvavat

Työmarkkinatuen kuntaosuudesta koituvat kulut sekä toimeentulotukimenot ovat ylittymässä 8,9 miljoonalla eurolla verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Tampereen työttömyysaste on välimerellisissä lukemissa. Syyskuussa työttömien osuus työvoimasta oli Tampereella 16,2 prosenttia, mikä on kolmanneksi korkein luku Suomen 20 suurimman kaupungin joukossa. Yli kaksi vuotta työttöminä olleiden määrä on kasvanut Pirkanmaalla vuodessa noin 25 prosenttia. Yli viisi vuotta työttöminä olleiden määrä on kasvanut peräti noin kolmanneksella.

4. Kaupungin toiminnan heikko kannattavuus

Kaupungin toiminnan ja investointien viiden vuoden rahavirran kertymä on 347,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Investointien tulorahoitusprosentti on 29,1 prosenttia, mikä on suorastaan kehno. Kuntien tavoitetaso on yli 70 prosenttia. Vuosi 2010 oli viimeisin vuosi, jolloin kaupungin tulorahoitus on riittänyt investointien rahoittamiseen. Tampere investoi nyt historiallisen paljon. Rakentamisinvestointeja voidaan perusteella sillä, että ne tuovat työtä ja ovat panostus kasvavan kaupungin tulevaisuuteen, mutta riittävätkö ne sysäämään Tampereen talouden kasvuun?

5. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja

Vuosikate tarkoittaa tulorahoitusta, joka jää jäljelle juokevien menojen maksamisen jälkeen käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Poistot kuvaavat vuosittaista korvausinvestointien tarvetta. Tilanne on hyvä, jos vuosikate kattaa poistot vähintään sataprosenttisesti. Tällöin kunnan ei tarvitse velkaantua tai realisoida omaisuuttaan ja sijoituksiaan. Tampereen kaupungin vuosikate-ennuste on 61,5 miljoonaa euroa. Se kattaa poistoista 71,2 prosenttia.

TOIMITUS

,

Ei vielä kommentteja.

Mediakaupunki.fi